Palác Stromovka


VYJÁDŘENÍ KE STAVU PROJEKTU

Představitelé společnosti Lordship nastínili další možný vývoj ve věci projektu Palác Stromovka v pražských Holešovicích, jehož jsou investory. Britská developerská společnost projekt zakoupila s platným územním rozhodnutím již v roce 2006. Vinou zdlouhavého schvalovacího řízení a zdržování projektu prostřednictvím správních žalob však dnes v místě projektu zeje pouze stavební jáma, která vznikla na základě platného stavebního rozhodnutí již v roce 2013.

ČÍST VÍCE